INTEGRITETSPOLICY

Du ska känna dig trygg med att vi tar allvarligt på din personliga integritet och bara använder dina uppgifter för att leverera en bra tjänst. Säkerhet och transparens är viktig för oss och vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller fr. o m maj 2018. 

Vi sparar den informationen som du ger oss för att genomföra en försäljning. Det gäller namn, adress, org.nr/personnr, tel.nr, e-mail och registreringsnr. Vi sparar uppgifterna så länge som övergripande lagstiftning (bokföringslag, konsumentkreditlag, etc) fastställer. Vi kommer inte att dela, sälja eller på annat sätt lämna ut personuppgifter såvida vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller efter medgivande från dig. 

Personuppgifterna finns tryggt förvarade i vårt ordersystem. 

Du som kund har: 

* Rätt till information om behandlingen av dina personuppgifter. 

* Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 

* Rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

* Rätt att få dina personuppgifter raderade. 

* Rätt att invända mot att personuppgifterna används. 

* Rätt till begränsning av behandling. 

* Rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande och profilering. 

* Rätt att få ut personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet).