information om hur du skrotar bilen

Vi betalar för Er bil! 

Vid leverans till oss:
Är bilen komplett erhåller du 500 kr för din bil. (fr. o m 1/4-16)
Saknas delar från fordonet tar vi hand om bilen kostnadsfritt.
Har du en nyare bil alt krockad så ring oss för pris.

Utbetalning av eventuell fordonskatt sker till registrerad ägare inom 2-3 veckor från inlämning.

(Skrotningspremien upphörde fr.o.m. 1 juni 2007)

Vad krävs?
När ni kommer med bilen till oss ska ni ha med er bilens senast utfärdade registreringsbevis och legitimation. Om ni inte är ägare till fordonet måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren eller så ska ni ha med er en fullmakt från ägaren som visar att ni har tillåtelse att skrota bilen. När ni lämnar bilen får den inte innehålla avfall eller annat skräp som inte tillhör bilen.

SAKNAR DU RÄTT REGBEVIS?
Klicka här! för att beställa ett nytt regbevis från vägverkets hemsida, OBS när du beställer ett nytt bevis gäller INTE ditt gamla bevis längre!

Vad händer med Er bil?
När ni lämnar er bil för skrotning hos oss så ser vi till att den blir skrotad och avregistrerad i Bilregistret. Vi ombesörjer också att bilen tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt.
Bilens försäkring blir med automatik vilande hos ert försäkringsbolag vid avregistrering. 

Beställ hämtning Ring oss! Tel. 0492-20028
Vi hämtar personbilar och lätta lastbilar upp till 3500 kg totalvikt inom Vimmerby kommun.
Kostnaden för hämtning av bil är ca 500:-/st, ring oss för aktuell prisuppgift.

Bilar som lämnas får inte innehålla avfall, kemikalier eller annat som inte tillhör bilen, i dessa fall tas en avgift ut på 200 till 500 kr. Om bilen lämnas med mer än 5 st hjul tas en avgift ut på 25 kr/hjul


Behöver du låna en biltransport? 
Kontakta då www.sjobbe.se i Vimmerby alt Statoil Vimmerby